WITEX International Flooring GmbH
Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf

www.witex.com

Parchet laminat – un produs ecologic

Cu produsele şi inovaţiile sale, Witex promovează utilizarea atentă a resurselor naturale. În plus faţă de utilizarea responsabilă a materiilor prime, o producţie ecologice este, de asemenea, de primă importanţă. Cu ca-re, suntem în prezent singurul producator care oferă un sistem de preluare - reciclare pardoselile uzate. Cu acest sistem inovativ de preluare, pardoselile uzate sunt returnate prin intermediul dealerilor în mod corespunzător şi sunt recilate. Această reciclare se face atât termic pentru producerea de energie electrică. Deoarece producerea de energie electrică este doar un aspect al ciclului de recilare, Witex face cercetării în utilizărea energiei alternative.

Pardoselile Witex sunt foarte durabile în timp cu miez compuns din fibre lemnoase de înaltă densitate în proporţie de aproximativ 90% şi aproximativ 10% din răşină compatibile cu mediul înconjurător. Deoarece lemnul este un material natural şi regenerabil, pardoselile Witex pot fi considerate a fi produse de ecologice. Furnizorii nostri utilizează lemn numai din gestionarea durabilă a pădurilor, din Germania şi nu lemn exotic sau lemn din padurile tropicale.

Potrivit unui studiu efectuat de Wilhelm-Klauditz - Institutul Fraunhofer pentru cercetarea lemnului din Braunschweig, parchetul laminat oferă un foarte bun echilibru ecologic. Protecţia mediului este o prioritate în producţia de parchet laminat în fabricile moderne. Aceasta începe cu managementul energiei şi se continuă cu utilizarea de deşeuri, deoarece acestea sunt folosite pentru obţinerea de căldură pentru procesele de producţie.